Tin

Tin -> Tin mới
   

LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2019
12/6
2019
13/6
Năm
2019
14/6
Sáu
2019
15/6
Bảy
2019
16/6
CN
2019
17/6
Hai
2019
18/6
Ba
2019
19/6
2019
20/6
Năm
2019
21/6
Sáu
2019
22/6
Bảy
2019
23/6
CN
2019
24/6
Hai
2019
25/6
Ba
2019
26/6
2019
27/6
Năm
2019
28/6
Sáu
2019
29/6
Bảy
2019
30/6
CN
Trực
8h-17h
Phương
Dũng
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Ca 1
Ca 2
Ca 3


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL