SỐ LIỆU RAĐA TRUYỀN ĐẾN MÁY CHỦ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG (Dành cho bộ phận trực)
Cập nhật : 18/6/2019 Vào lúc 2:05:04


VIỆT TRÌ 237 Files 2019061730.227 6/18/2019 02:03 63K
VINH 0 File
TAM KỲ 0 File
NHA TRANG 333 Files 19061718080d.prd.dsp 6/18/2019 01:14 60K
NHÀ BÈ 228 Files NHB190617185240.RAWLYK5 6/18/2019 02:03 11,256K
ĐÔNG HÀ 0 File
PHA DIN 0 File
PLEIKU 0 File

CẢNH BÁO FILE SỐ LIỆU RAĐA CHƯA PHÂN PHỐI TẠI MÁY CHỦ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG


PHÙ LIỄN (Hết) VIỆT TRÌ (Hết) VINH (Hết) TAM KỲ (Hết) NHA TRANG (Hết) NHÀ BÈ (Hết) ĐÔNG HÀ (Hết) PHA DIN (Hết) PLEIKU (Hết)

CẢNH BÁO FILE SỐ LIỆU RAĐA CHƯA ĐỒNG BỘ VỚI TRUNG TÂM CNTT KTTVPHÙ LIỄN (Hết) VIỆT TRÌ (7) VINH (1) TAM KỲ (Hết) NHA TRANG (Hết) NHÀ BÈ (Hết) ĐÔNG HÀ (Hết)
2018121330.053 11:28 0K VINH00-20190309-0944-PW00-EL05DOP0.gz 18:44 0K
2019040530.113 16:33 0K
2019042230.243 03:23 0K
2019052530.175 21:43 0K
2019053030.235 02:45 0K
2019053030.238 02:58 0K
2019061730.227 02:03 63K

Xin lưu ý sẽ phải kích hoạt bằng tay nếu thời gian của file (Dạng mầu đỏ) >30 phút.

NTI ENVIROMUX-MINI Server Environment Monitoring System Xin lưu ý sẽ phải kích hoạt bằng tay nếu thời gian của file (Dạng mầu đỏ) >30 phút.

Cập nhât bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông. (Ver 1.2 Ngày 19 Tháng 8 năm 2009 ) Lập trình bởi Phòng Nghiên cứu. (Ver 1.1 Ngày 1 Tháng 11 năm 2008 )

LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
2019
12/6
2019
13/6
Năm
2019
14/6
Sáu
2019
15/6
Bảy
2019
16/6
CN
2019
17/6
Hai
2019
18/6
Ba
2019
19/6
2019
20/6
Năm
2019
21/6
Sáu
2019
22/6
Bảy
2019
23/6
CN
2019
24/6
Hai
2019
25/6
Ba
2019
26/6
2019
27/6
Năm
2019
28/6
Sáu
2019
29/6
Bảy
2019
30/6
CN
Trực
8h-17h
Phương
Dũng
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Toán
Hiệp
Thơm
Hòa
Trang
Thuỷ
Hằng
Linh
Hiếu
Khánh
Dũng
Phương
Ca 1
Ca 2
Ca 3


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL