SỐ LIỆU RAĐA TRUYỀN ĐẾN MÁY CHỦ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG (Dành cho bộ phận trực)
Cập nhật : 19/8/2019 Vào lúc 21:23:43


VIỆT TRÌ 170 Files 2019081930.171 8/19/2019 21:21 48K
VINH 0 File
TAM KỲ 0 File
NHA TRANG 64 Files NHT-20190819-1153_20190819-11540512512_NHA002.T.201908191154.bmp 8/19/2019 18:56 744K
NHÀ BÈ 0 File
ĐÔNG HÀ 0 File
PHA DIN 0 File
PLEIKU 0 File

CẢNH BÁO FILE SỐ LIỆU RAĐA CHƯA PHÂN PHỐI TẠI MÁY CHỦ ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG


PHÙ LIỄN (Hết) VIỆT TRÌ (Hết) VINH (Hết) TAM KỲ (Hết) NHA TRANG (Hết) NHÀ BÈ (Hết) ĐÔNG HÀ (Hết) PHA DIN (Hết) PLEIKU (Hết)

CẢNH BÁO FILE SỐ LIỆU RAĐA CHƯA ĐỒNG BỘ VỚI TRUNG TÂM CNTT KTTVPHÙ LIỄN (Hết) VIỆT TRÌ (7) VINH (1) TAM KỲ (Hết) NHA TRANG (Hết) NHÀ BÈ (Hết) ĐÔNG HÀ (Hết)
2018121330.053 11:28 0K VINH00-20190309-0944-PW00-EL05DOP0.gz 18:44 0K
2019040530.113 16:33 0K
2019042230.243 03:23 0K
2019052530.175 21:43 0K
2019053030.235 02:45 0K
2019053030.238 02:58 0K
2019072430.247 05:14 0K

Xin lưu ý sẽ phải kích hoạt bằng tay nếu thời gian của file (Dạng mầu đỏ) >30 phút.

NTI ENVIROMUX-MINI Server Environment Monitoring System Xin lưu ý sẽ phải kích hoạt bằng tay nếu thời gian của file (Dạng mầu đỏ) >30 phút.

Cập nhât bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông. (Ver 1.2 Ngày 19 Tháng 8 năm 2009 ) Lập trình bởi Phòng Nghiên cứu. (Ver 1.1 Ngày 1 Tháng 11 năm 2008 )

LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA


Công việc trong tuần
Lịch trực thông tin

Báo cáo truyền số liệu
Powered by aspportal
All the comments are property of their posters.
Images, logo, content and design are © copyright by ASPPortal.net. All Rights Reserved.
ASPPortal is a free software released under the GNU/GPL